Valoo

es pot entendre com la unió de diferents aplicacions del coneixement, especialment les xarxes socials i les gestions personals. És una aplicació lligada a la web 2.0 i a la Internet 2.0 per les seves característiques específiques.

La primera versió va ser formalitzada com a xarxa social juntament a aplicació de gestió personal degut a que era el tipus de formació més adequada per la gestió individual i col·lectiva que es volia realitzar. Les versions posteriors han mostrat una plasmació diferenciada, més específiques i lligades a la persona.

El projecte Valoo està lligat a les xarxes socials no buying essay centralitzada i oberta com és. Sobretot Valoo està alineat amb l’equil·libri entre intel·lectualitat i sensorialitat, prenent gran importància el primer element.