Tag Archives: steven johnson

Ciutats com a organismes superiors

Imatge zenital de Barcelona proporcionada per Google Earth Steven Johnson explica que les ciutats poden ser vistes com a organismes a un nivell superior. Tot això, tenint en compte que les persones intel·ligents provoquen patrons socials més complexos que les formigues. Entén que aquestes es regeixen sobre una escala milenària més enllà de la nostre quotidiana supervivència diària.  Els humans només veuen part del superorganisme de la ciutat i també ens és difícil observar la nostra contribució com passa amb … Continue reading

Sim City

Imatge de la versió 4 de Sim City Aquest mític joc del qual després ha evolucionat a The Sims és un exemple de com un sistema emergent per conducta col·lectiva pot millorar el joc. Els autors del mateix van aconseguir dotar als personatges digitals d’una intel·ligència artificial molt gran i van acabar observant com arribaven a una actitud massa perfecte prioritzant molt els beneficis futurs i no tan els immediats (eren molt sacrificats). Així doncs, els creadors van acabar restringint … Continue reading

Emergència: Poder ascendent

Imatge basada en l’Starlogo de Mitchel Resnick Steven Johnson en el seu ” Sistemas emergentes o qué tienen en común hormigas, neuronas, ciudades y software ” mostra com n’està de present el fenomen de l’emergència en el món actual i la relació amb una suposada evolució cap a la intel·ligència col·lectiva. Utilitza l’exemple de la Floridura de fang (dictyostelium discoideum) per mostrar la seva organització cel·lular sense un líder determinat en què les decisions es prenen d’avall cap amunt.   … Continue reading