Tag Archives: PrejuicioFinal

Big Picture Vision

Big Picture Vision és un treball personal que he estat realitzant des del 2006, pretén mostrar una visió global des de la individualitat. El projecte té una estructura definida (Perspectiva General com a superfície, el cel de Pangea 2.0 i l’infern de PrejuicioFinal) i es troba obert a nous continguts. La base són els articles de Perspectiva General, cadascun d’aquests està realitzat a partir del visionat, lectura… de diferents fonts referenciades. Els articles reflecteixen els punts en comú existents entre … Continue reading

PrejuicioFinal.com

PrejuicioFinal és un projecte personal que té el focus d’atenció posar en personatges claus de la ‘història’, ara per ara el projecte està reflectit en format bloc. S’aporten informacions crítiques respecte aquests personatges històrics lligats a diversos camps del coneixement. Visualització: PrejuicioFinal.com