Tag Archives: pierre lévy

Entrevista a Roger Guillamet Comasolivas per part d’AnimalidadConsciente

Link a l’entrevista: Blog d’Animalidad Consciente de Jesús Gabriel Gutiérrez (Animalidad Compartida)   1.- Presentació El meu nom és Roger Guillamet Comasolivas (Nick: Xumax ), sóc de Besalú i tinc 25 anys. Vaig treure’m el títol de Disseny Gràfic i Digital a l’Escola Superior de Diseño – ESDI, actualment treballo en el departament de Màrqueting de l’empresa TIC Concatel Vanture Team. Crec que en Gabriel, al qual agraeixo el fet de pensar en mi per a l’entrevista, estaria d’acord amb … Continue reading

Conferència de Lévy a Vic (4)

En el seu gràfic podem observar com Lévy explica que el seu treball i altres van encaminats a millorar el fluxe de la informació. Partint del coneixement compartit (riquesa), les eines actuals i tot el treball d’investigació respecte els símbols. Una de les eines actuals que destaca és l’RDF que és un habilitador de la web semàntica que es denominat com l’standard universal per les metadades en la web. Es troba basat amb els recursos que van dirigides a enllaços, … Continue reading

Conferència de Lévy a Vic (3)

Lévy veu tots els fluxes d’informació que cada vegada més s’hauran de moure i creu que la memòria acabarà donant forma a la navegació més enllà de les Ontologies. De la mateixa manera que el sistema d’orientació física s’utilitza les distàncies d’horitzontal i vertical, creu que caldrà inventar unes coordenades pel món virtual.Ell creu que els humans han de ser els responsables d’aquest canvi i observa com la cultura del concepte pot ser un bon pas en aquest sentit. També … Continue reading

Conferència de Lévy a Vic (2)

Augmentation Interpretation Basat en la idea dels conceptes i no de les pàgines o adreces com té lloc actualment. Que existeixin noves funcions dins aquesta importància del concepte com és la computació semàntica (lo lògica/aritmètica) i de significats. Ens veuríem oberts a una nova naturalesa infinita, explorable científicament, bona per millorar culturalment i informativament. La idea és la d’aconseguir una intel·ligència col·lectiva global que no estigui limitada a determinats grups. La idea és veure la intel·ligència col·lectiva a diferents nivells, … Continue reading

Conferència de Lévy a Vic (1)

Cyberspace and the future of Memory El títol de la conferència que Lévy va fer a Vic ens remet a la idea dels canvis que es produeixen en la comunicació i l’afectació que tenen amb els homes. Sovint s’explica que les noves tecnologies fan que la persona no necessiti utilitzar tan la memorització i des d’una perspectiva ja més general remet a la idea de memòria col·lectiva. -Per problemes de Comunicació es produeix la mutació -Creu en la unió de … Continue reading

Lévy: Conceptes juntament amb Authier

‘Cinemapes’ (Levy i Michel Authier): -Tenint en compte interacció entre Intel·lecte col·lectiu i Univers Informacional Estable. -Desplega l’espai qualitativament diferenciat dels atributs de tots els objectes de l’univers informacional. Expressa varietat de vincles o relacions amb objectes i actors. -Tot pot ser visualitzat -Cada element és una unitat abstracte – Cadascú és diferent. *Rizoma -Mosaic on hi és tot. Però els elements només prenen sentit a cada moment segons estructura general. -Depèn com ho utilitzin i valor que li posen … Continue reading

Lévy: L’Espai del saber (2)

L’enigma i el desig -La antropologia disposa d’una circulació primerament centrípeta, llavors ascendent, després el regadiu extensiu de la pluja que prepara caient noves concentracions i noves ascenscions. -Abans de sembrar el cel immanent del pensament comú, la participació de la intel·ligència col·lectiva comença: -Obertura de l’alteritat humana -Acolliment horitzontal de la diversitat. A l’originar-se, el pensament pren la forma de l’aprenentatge, del descobriment, del trobament. Ara bé, tot aprenentatge enriqueix l’intel·lectual col·lectiu. Comencem observant la problemàtica dels analfabets digitals … Continue reading

Lévy: L’Espai del saber (1)

Identitat en l’Espai del Saber -Organitzada pel saber provoca una profunda crisis en la identitat. -Principis de localització en si i d’identificació a col·lectivitats que perden eficàcia. -Identitat quàntica: -Cada intel·lecte col·lectiu secreta un món virtual que expressa les relacions que manté (interessos mutus, habilitats, projectes, recursos i identitats). Modificació mon virtual. -Problemes que li posen en moviment -Imatges que es forgen en el seu entorn -Memòria: el seu saber en general. Modifiquen d’una manera continuada el mon virtual. -Cadascú … Continue reading

Lévy: Intel·ligència Col·lectiva i Antropologia (4)

Persona i Semiòtica: -Identitat quàntica: nòmada > productivitat semiòtica. -Implicació en significat (respecte desconnexió signes, cosa i ser) -Presa de paraula continuada, afectiva, capaç de canviar la realitat. Suggereix que l’espai dels signes es faci sensible. -Tornar al ser, de l’existència real i viva en l’esfera de la significació. -Tornada a començar del contacte amb la realitat -No objectivació ni signes per una transcendència -És real el que implica l’activitat pràctica, intel·lectual i imaginària dels subjectes vius. -Es transformen espais … Continue reading

Lévy: Intel·ligència Col·lectiva i Antropologia (3)

Transició cap a un nou espai?  Actuació necessària en els governs: -Mercantilització dels sabers que se sumin al dret a la propietat. -Molts missatges. Falten filtres -Fer connexions entre significats i necessitats encara subjectives. -Tecnologia Informació: Creixement entorn personal i estructures socials. Com en la ciberdemocràcia que sigui col·lectiu, impliqui un pensament sistemàtic, noves estructures organitzacionals, nous patrons conducta… però tot plegat implica massa canvi i factor humà. Estructures anacròniques actuals: -Pragmàtiques -Individualistes -Unilaterals -Lineals -Fàctiques Globalització -Oportunitat que ens … Continue reading