Tag Archives: llenguatge

Símbols conceptuals avançats

Les meves últimes exploracions teòriques corresponents al projecte final de carrera m’han portat a interessants visions amb esperit crític respecte els mitjans. Manovich en el seu llibre Llenguatge dels nous Mitjans incideix en el grau relatiu de novetat exposant una sèrie incorporen els anomenats Nous mitjans tenint en compte els antics, exposant amb sentit una sèrie de possibles evolucions futures i incorporant grans pensaments com el de futura utilització en el multimèdia futur del muntatge audiovisual amb sentit, fet que … Continue reading

Conferència de Lévy a Vic (4)

En el seu gràfic podem observar com Lévy explica que el seu treball i altres van encaminats a millorar el fluxe de la informació. Partint del coneixement compartit (riquesa), les eines actuals i tot el treball d’investigació respecte els símbols. Una de les eines actuals que destaca és l’RDF que és un habilitador de la web semàntica que es denominat com l’standard universal per les metadades en la web. Es troba basat amb els recursos que van dirigides a enllaços, … Continue reading

Conferència de Lévy a Vic (3)

Lévy veu tots els fluxes d’informació que cada vegada més s’hauran de moure i creu que la memòria acabarà donant forma a la navegació més enllà de les Ontologies. De la mateixa manera que el sistema d’orientació física s’utilitza les distàncies d’horitzontal i vertical, creu que caldrà inventar unes coordenades pel món virtual.Ell creu que els humans han de ser els responsables d’aquest canvi i observa com la cultura del concepte pot ser un bon pas en aquest sentit. També … Continue reading