Tag Archives: antropologia

Lévy: Intel·ligència Col·lectiva i Antropologia (4)

Persona i Semiòtica: -Identitat quàntica: nòmada > productivitat semiòtica. -Implicació en significat (respecte desconnexió signes, cosa i ser) -Presa de paraula continuada, afectiva, capaç de canviar la realitat. Suggereix que l’espai dels signes es faci sensible. -Tornar al ser, de l’existència real i viva en l’esfera de la significació. -Tornada a començar del contacte amb la realitat -No objectivació ni signes per una transcendència -És real el que implica l’activitat pràctica, intel·lectual i imaginària dels subjectes vius. -Es transformen espais … Continue reading

Lévy: Intel·ligència Col·lectiva i Antropologia (3)

Transició cap a un nou espai?  Actuació necessària en els governs: -Mercantilització dels sabers que se sumin al dret a la propietat. -Molts missatges. Falten filtres -Fer connexions entre significats i necessitats encara subjectives. -Tecnologia Informació: Creixement entorn personal i estructures socials. Com en la ciberdemocràcia que sigui col·lectiu, impliqui un pensament sistemàtic, noves estructures organitzacionals, nous patrons conducta… però tot plegat implica massa canvi i factor humà. Estructures anacròniques actuals: -Pragmàtiques -Individualistes -Unilaterals -Lineals -Fàctiques Globalització -Oportunitat que ens … Continue reading

Lévy: Intel·ligència Col·lectiva i Antropologia (2)

Espais antropològics  Han existit al llarg de la història diferents espais antropològics que es superposen i acaben tenint una afectació sobre les persones. En terreny més personal, els éssers humans no habiten solament en l’espai físic o geomètric, també ho fan en espais afectius, estètics, socials, històrics… espais de significació en general. Característiques dels espais antropològics: -Estructurants: Organitzen ells mateixos un gran número d’espais diferents, creixent des de l’interior. -Vius -Autònoms -Irreversibles -Plens d’existència, de velocitats contingents i eternes -No … Continue reading

Lévy: Intel·ligència Col·lectiva i Antropologia (1)

Lévy i el seu col·laborador proposaven una ecologia humana generalitzada en el seu llibre: -Un marc conceptual, una visió filosòfica que proporcionarà instruments de comprensió i de tractament de les dificultats d’organització social més adequats en els temps en què vivim. -Preten ser una espècie d’ecologia humana, un art de conciliar relacions harmòniques entre els quatre espais antropològics. Espais i estrats   L’espai mateix no es limita a les activitats cognitives: Política, economia o el coneixement són estrats, categories analítiques, … Continue reading