Category Archives: Arquitectura mitjans

Símbols conceptuals avançats

Les meves últimes exploracions teòriques corresponents al projecte final de carrera m’han portat a interessants visions amb esperit crític respecte els mitjans. Manovich en el seu llibre Llenguatge dels nous Mitjans incideix en el grau relatiu de novetat exposant una sèrie incorporen els anomenats Nous mitjans tenint en compte els antics, exposant amb sentit una sèrie de possibles evolucions futures i incorporant grans pensaments com el de futura utilització en el multimèdia futur del muntatge audiovisual amb sentit, fet que … Continue reading

Sobre l’Arquitectura de mitjans

L’objectiu del present web anomenat Arquitectura de mitjans es basa en recollir informacions, pensaments i opinions respecte el present, passat i futur dels mitjans de comunicació humans. Considero que el meu perfil teòric juntament amb l’experiència practica en el món del multimèdia és clau en tal interès i propòsit.