Big Picture Vision

Big Picture Vision és un projecte iniciat el 2006 que pretén mostrar una visió global, està formada pels articles de Perspectiva General, la web utòpica Pangea 2.0 i els judicis de PrejuicioFinal