Principals ciutats de la Història (Visualitzacions amb Google)

Principals ciutats de la Història

He realitzat aquest infogràfic/visualització a partir de les eines que proporciona Google per realitzar visualitzacions, se’n poden realitzar de diferents tipus com per exemple la que mostro amb el mapa del món i elements circulars que varien a partir del valor.

A ‘Breu història del futur’ (1) Jacques Attali demostra una visió general de l’evolució de la humanitat. Mostra com la Història es pot explicar a partir de tres grans òrdres polítics.

La llibertat, mercantil i politica va començar a ser el motor de la història, protagonitzada per les classes creatives i com a element principal, el diner. L’ordre mercantil ha conegut nou formes successives, com a ciutat-cor per cadascuna d’aquestes:

  • Brugas (1200-1350)
  • Venècia (1350-1500)
  • Ambers (1500-1560)
  • Gènova (1560-1620)
  • Àmsterdam (1620-1788)
  • Londres (1788-1890)
  • Boston (1890-1929)
  • Nova York (1929-1980)
  • Los Angeles (1980-¿)

1 – Attali, Jacques ‘Breu Història del futur’ (2007) Ediciones Paidos Iberica, S.A.

Principals ciutats de la Història a Pangea 2.0

Still quiet here.sas